เปลี่ยนแปลงความไวของอินซูลินและการผลิต

กลไกที่แน่นอนที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศและโรคเบาหวานยังไม่ได้รับการพิสูจน์ อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์รู้ว่าสารมลพิษบางชนิด เมื่อถูกสูดดมเข้าไปแล้ว สามารถเข้าสู่กระแสเลือดและโต้ตอบกับเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆได้ ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ในที่สุดทำลายร่างกายและเหนือสิ่งอื่นใดอาจเปลี่ยนแปลงความไวของอินซูลินและการผลิต