ความแม่นยำของปริมาณของพันธุกรรม

กระบวนการรวม DNA ทั้งหมดได้อย่างน่าเชื่อถือโดยการใส่ส่วนของปริมาณดีเอ็นเอโดยพลการลงในตำแหน่งที่แม่นยำภายในจีโนมของเซลล์ เทคนิคควรเปิดใช้โอกาสในการแก้ไขยีนใหม่ ๆ มากมาย ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพจำนวนมากรวมถึงการบำบัดด้วยยีนและเซลล์พืชที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมและชีววิทยาจำเป็นต้องมีการรวมกันอย่างแม่นยำของปริมาณของพันธุกรรม

ที่มีขนาดใหญ่ นำเสนอวิธีการใหม่ที่มีความสามารถในการโปรแกรมและใช้งานง่ายเหมือนกับ CRISPR-Cas9 แต่ไม่มีผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการแตกของ DNA เราสามารถตั้งโปรแกรมระบบ CRISPR-transposon นี้เพื่อรวมเอาส่วนต่าง ๆ ของพันธุกรรมเข้ากับแหล่งพันธุกรรมใด ๆ และโดยการทำความเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรเราจะสามารถทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้