ความแตกต่างเป็นพันเท่าของปริมาณโปรตีนที่ผลิตขึ้น

การวัดปริมาณของแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้เปลี่ยนลำดับของกรดอะมิโนสองสามตัวแรกในโปรตีนเรืองแสงสีเขียวสร้างรุ่นที่แตกต่างกันถึง 9,261 รุ่นเหมือนกันยกเว้นการเริ่มต้นความสามารถของโปรตีนเรืองแสงสีเขียวรุ่นต่างๆนั้นมีความหลากหลายเป็นพันเท่าจากสลัวถึงสว่างที่สุดนักวิจัยพบว่ามีความแตกต่างเป็นพันเท่าของปริมาณโปรตีนที่ผลิตขึ้น

มีการรวมกันของกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่สามสี่และห้าในห่วงโซ่โปรตีนที่ก่อให้เกิดโปรตีนสูงยิ่งไปกว่านั้นกรดอะมิโนสามตัวนี้ไม่เพียง แต่เพิ่มปริมาณการผลิตโปรตีนเรืองแสงสีเขียวซึ่ง แต่เดิมมาจากแมงกะพรุนเท่านั้น แต่ยังผลิตโปรตีนจากสายพันธุ์ที่สัมพันธ์กันอย่างเช่นปะการังและมนุษย์การค้นพบนี้สามารถช่วยเพิ่มการผลิตโปรตีนไม่เพียง แต่สำหรับการใช้งานทางการแพทย์ แต่ในอุตสาหกรรมอาหารการเกษตรเคมีและอื่น ๆ