การสะสมของกรดไขมัน

การกระตุ้นเซลล์ประสาทของเมาส์ในจานนำไปสู่การสะสมของกรดไขมันและในที่สุดการปลดปล่อยอนุภาคไขมัน จากนั้นแอสโตรเจนต์ที่อยู่ใกล้เคียงจะรวมเอาอนุภาคและเติมกิจกรรมของยีนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานและการล้างพิษ อาหารที่ได้รับความเสียหายจากโหลดเซลล์ประสาทไปเป็นไมโตคอนเดรียของตัวเองเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน

การทดสอบในหนูพบการตอบสนองที่คล้ายกัน หลังจากรอยโรคไปยังสมองที่เลียนแบบจังหวะ ความเครียดอย่างมากต่อเซลล์ประสาท เซลล์ประสาทเพิ่มการผลิตโปรตีนที่เกี่ยวข้องในการขนส่งกรดไขมันออกจากเซลล์และกรดไขมันที่สร้างขึ้น เส้นทางนี้สำหรับการล้างโมเลกุลพิษจากเซลล์ประสาทอาจได้รับความเสียหายในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เสนอแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดก็ตาม ในห้องแล็บใหม่ของเธอที่มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาคือการตรวจสอบสิ่งที่แตกต่างเกี่ยวกับกลไกนี้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์และแบบจำลองหนูที่เป็นโรคอัลไซเมอร์